Μελέτη Βελτίωσης ΕΟ 77 Χαλκίδα - Ψαχνά - Ιστιαία - Αιδηψός Τμήμα από Χ.Θ. 8+000 έως Χ.Θ. 20+000


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Φορέας : Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Δ.Μ.Ε.Ο.)

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010 -

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Το γραφείο μας είχε την ευθύνη εκπόνησης των υδραυλικών μελετών, οι οποίες αφορούσαν στα ακόλουθα :

  • Αποχέτευση – αποστράγγιση της κύριας αρτηρίας
  • Yδραυλικών έργων κατά μήκος της κύριας αρτηρίας και των έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης του εσωτερικού της σήραγγας
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη υδραυλικών έργων
Περιγραφή έργων:
  • Αποχέτευση – αποστράγγιση μήκος 6,67Km περίπου της κύριας αρτηρίας (στα ανοικτά τμήματα)
  • Οχετοί κατά μήκος της κύριας αρτηρίας
  • Έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης του εσωτερικού της σήραγγας μήκους περίπου 2,90Κm
Κόστος κατασκευής: 3.100.000,00€