Μελέτη αποχέτευσης δικτύων ομβρίων


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Λήμνος, Ν. Λέσβου

Φορέας : Δήμος Μούδρου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 12-2000 έως 02-2003

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη των υδραυλικών έργων περιλάμβανε την διευθέτηση έξι ρεμμάτων, τα οποία διέρχονται από ισάριθμους οικισμούς (αστικές περιοχές) του Δήμου Μούδρου
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη υδραυλικών έργων
Περιγραφή έργων: Διευθέτηση των ρεμμάτων που διέρχονται από τους οικισμούς:

  • Ρωμανού
  • Κοντοπουλίου
  • Καλλιόπης
  • Μούδρου
  • Καμινίων και
  • Ρουσσοπουλίου
Κόστος κατασκευής: 3.460.000,00€