Προμελέτη υδραυλικών έργων στην περιοχή Αγίου Βασιλείου έως Ρίο (Χ.Θ. 115+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 120+400)


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ν. Αχαΐας

Φορέας : ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Διάρκεια Υπηρεσιών : 10-2003 έως 04-2004

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Το γραφείο μας είχε την ευθύνη εκπόνησης των υδραυλικών μελετών, οι οποίες αφορούσαν :

  • Αντιπλημμυρική προστασία νέας σιδηροδρομικής γραμμής (ΝΣΓ) Περιοχής Αγ. Βασιλείου – Ρίου Ν. Αχαΐας
  • Αποστράγγιση της άνωθι νέας σιδηροδρομικής γραμμής
  • Διευθέτηση εγκαρσίων ρεμάτων και έλεγχος επάρκειας διατομής τους
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη υδραυλικών έργων
Περιγραφή έργων:
  • Αντιπλημμυρική προστασία (ΝΣΓ) (ΧΘ 115+000~ΧΘ 120+000)
  • Αποστράγγιση (ΝΣΓ) (ΧΘ 115+000~ΧΘ 120+000)
  • Διευθέτηση εγκαρσίων ρεμάτων και έλεγχος επάρκειας διατομής τους με υπολογισμό ανομοιόμορφης ροής
Κόστος κατασκευής: 20.335.000,00€