Προμελέτη υδραυλικών έργων στην περιοχή του Μελισσίου (Χ.Θ. 22+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 26+500)


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ν. Κορινθίας

Φορέας : ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Διάρκεια Υπηρεσιών : 10-2003 έως 04-2004

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Το γραφείο μας είχε την ευθύνη εκπόνησης των υδραυλικών μελετών, οι οποίες αφορούσαν :

  • Αντιπλημμυρική προστασία νέας σιδηροδρομικής γραμμής (ΝΣΓ) στην περιοχή Μελισσίου Ν. Κορινθίας
  • Αποστράγγιση της άνωθι νέας σιδηροδρομικής γραμμής
  • Διευθέτηση εγκαρσίων ρεμάτων και έλεγχος επάρκειας διατομής τους
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη υδραυλικών έργων
Περιγραφή έργων:
  • Αντιπλημμυρική προστασία (ΝΣΓ) (ΧΘ 22+500~ΧΘ26+500)
  • Αποστράγγιση (ΝΣΓ) (ΧΘ 22+500~ΧΘ26+500)
  • Διευθέτηση εγκαρσίων ρεμάτων και έλεγχος επάρκειας διατομής τους με υπολογισμό ανομοιόμορφης ροής
Κόστος κατασκευής: 4.600.600,00€