Υπηρεσίες Συμβούλου
  • Ερευνητικά προγράμματα

  • Αξιολόγηση έργων

  • Τεχνικές οδηγίες – προδιαγραφές

  • Έλεγχος – σχεδιασμός επιδιόρθωσης και ανακατασκευής

  • Έρευνες – μετρήσεις πεδίου