Αποκατάσταση προσήνεμου μώλου τουριστικού λιμένα (ΜΑΡΙΝΑΣ) Βουλιαγμένης


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Βουλιαγμένη Αττικής

Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

Διάρκεια Υπηρεσιών : 12/2005 – 04/2006

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε το σχεδιασμό έργων για την επισκευή και αποκατάσταση του προσήνεμου μώλου της μαρίνας στη Βουλιαγμένη, λόγω ζημιών που υπέστησαν μετά από έντονη θαλασσοταραχή.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Περιγραφή έργων: Κατασκευή θωράκισης προσήνεμου μώλου σε μήκος 250,0m. Η διατομή της θωράκισης διερευνήθηκε για την κατασκευή είτε με φυσικούς ογκολίθους, είτε με τεχνητούς ογκολίθους τύπου “Accropode”. Τελικά προτάθηκε η κατασκευή με τεχνητούς ογκολίθους
Κόστος κατασκευής: 2.350.000,00€