Οριστική Μελέτη της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας N. ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Μαρίνα Ρεθύμνου

Φορέας : Ν. ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ

Διάρκεια Υπηρεσιών : 1999

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε την τοποθέτηση πλωτών προβλητών στην μαρίνα του Ρεθύμνου.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Εκπόνηση της μελέτης των λιμενικών έργων στα πλαίσια της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», για την κατασκευή των έργων
Περιγραφή έργων:
  • Πλωτοί προβλήτες συνολικού μήκους 230,0m