Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Ραφήνας


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ραφήνα Αττικής

Φορέας : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2002 – 2004

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε τη λεπτομερή έρευνα και ανάλυση μιας σειράς στοιχείων και δεδομένων, ώστε να προταθούν τα κατάλληλα έργα για την βελτίωση και ανάπτυξη των υφιστάμενων λιμενικών έργων και άλλων εγκαταστάσεων της ζώνης λιμένος του παλαιού λιμένα Ραφήνας, ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο καταφύγιο 325 τουριστικών σκαφών.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων

Σε συνεργασία με άλλα γραφεία:

  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Περιγραφή έργων:
  • Προσήνεμος μώλος μήκους 270m με πρανή από φυσικούς ογκολίθους
  • Υπήνεμος μώλος μήκους 210m με μικτή διατομή
  • Κρηπιδώματα συνολικού μήκους 250m
  • Ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών
  • Τοποθέτηση τεσσάρων πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 300m
  • Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής ύδατος και ρεύματος στα σκάφη
Κόστος κατασκευής: 3.300.000,00€