Ξενοδοχειακός λιμένας της «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ ΑΕ»


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αγιος Νικόλαος Κρήτη

Φορέας : «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ ΑΕ»

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2005 – 2008

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε το σχεδιασμό έργων για την κατασκευή ξενοδοχειακού λιμένα και την ανάπλαση της παράκτιας ζώνης έμπροσθεν του ξενοδοχείου "ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ", στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης.
Ολοκληρωμένα στάδια:
 • Μελέτη χωροθέτησης
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ακτομηχανική μελέτη
 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
 • Οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Περιγραφή έργων:
 • Διαμόρφωση της λιμενολεκάνης από τα -3.50m έως τα -5,0m
 • Προσήνεμος μώλος συνολικού μήκους 100,7m μικτής διατομής πρανούς φυσικών ογκολίθων εξωτερικά και κρηπιδοτοίχου εσωτερικά με έδραση
 • Παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 28,26m και 46,44m αντίστοιχα, από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους με έδραση στα -3,5m
 • Τραπεζοειδής προβλήτας μήκους 10,55m και πλάτους 3,50m
 • Άρση υφιστάμενων σκυροδεμάτων
 • Τεχνητή αναπλήρωση με ίζημα στα τμήματα που πραγματοποιείται άρση υφιστάμενων σκυροδεμάτων, συνολικού μήκους περίπου 215,0m
 • Θωράκιση μήκους 56,80m με φυσικούς ογκόλιθους και λίθους υφιστάμενου προβλήτα, και κατασκευή τοίχου προς την χερσαία ζώνη
 • Κυματοθραύστης μήκους 47,60m με μικτή διατομή πρανούς από φυσικούς λίθους και ογκολίθους εξωτερικά και κρηπιδότοιχο στα -2,50m εσωτερικά, για την εξυπηρέτηση των ναυταθλητικών σκαφών
 • Πλωτός προβλήτας/διάδρομος μήκους 48m και πλάτους 2,50m
 • Διαμόρφωση και ανάπλαση του χερσαίου χώρου με την δημιουργία χώρων πρασίνου, λιθόστρωσης και φύτευσης
 • Κατασκευή όλων των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών έργων, όπως παροχές νερού, ηλεκτρικού, πυρασφάλειας για κάθε σκάφος που θα χρησιμοποιεί τον λιμένα, όπως επίσης και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και παροχής ύδατος σε όλο τον χερσαίο χώρο που διαμορφώνεται
Κόστος κατασκευής: 3.500.000,00€