Αποκατάσταση προσήνεμων μώλων Α’ και Ε’ του τουριστικού λιμένα (ΜΑΡΙΝΑΣ) Αλίμου, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αλιμος Αττικής

Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

Διάρκεια Υπηρεσιών : 12/2005 – 04/2006

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε το σχεδιασμό έργων για την επισκευή και αποκατάσταση των μώλων Α’ και Ε’ της μαρίνας Αλίμου, λόγω ζημιών που υπέστησαν μετά από έντονη θαλασσοταραχή.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Περιγραφή έργων:
  • Κατασκευή θωράκισης μώλου Α’ σε μήκος 280,0m. Η διατομή της θωράκισης διερευνήθηκε για την κατασκευή είτε με φυσικούς ογκολίθους, είτε με τεχνητούς ογκολίθους τύπου “Accropode”. Τελικά προτάθηκε η κατασκευή με τεχνητούς ογκολίθους
  • Κατασκευή θωράκισης μώλου Ε’ με φυσικούς ογκολίθους
Κόστος κατασκευής: 2.700.000,00€