Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, «ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Πάνορμο Ρεθύμνου, Κρήτη

Φορέας : «ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2009 – 2013

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε το σχεδιασμό έργων για την κατασκευή του καταφυγίου για την εξυπηρέτηση 30 τουριστικών σκαφών και την αναβάθμιση της ακτής έμπροσθεν από τις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας της «ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»
Ολοκληρωμένα στάδια:
 • Μελέτη χωροθέτησης
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ακτομηχανική μελέτη
 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
Περιγραφή έργων:
 • Μώλος συνολικού μήκους περίπου 138,0m με εσωτερικό κρηπίδωμα μήκους περίπου 78,0m
 • Μώλος συνολικού μήκους περίπου 110,0m με εσωτερικό κρηπίδωμα, συνολικού μήκους περίπου 64,0m
 • Μικρός πρόβολος, μήκους περίπου 30m, νότια και δυτικά του μώλου, για τον εγκιβωτισμό της αποσβεστικής παραλίας
 • Κατασκευή θωράκισης από φυσικούς ογκολίθους, μήκους περίπου 47,0m
 • Αποσβεστικές παραλίες, στις ρίζες των δύο μώλων, μήκους περίπου 45,80m και 77,0m αντίστοιχα
 • Διαμόρφωση και ανάπλαση χερσαίου χώρου, για την δημιουργία χώρων προσπελάσεως, πρασίνου και λιθόστρωσης
 • Βοηθητικό κτήριο, διαστάσεων 7,0x12,0 που θα διαθέτει γραφείο Διοίκησης, τουαλέτες, αποθήκη κλπ βοηθητικές εγκαταστάσεις
 • Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, όπως παροχές νερού, ηλεκτρικού, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, περισυλλογής λυμάτων, ελαιωδών καταλοίπων, απορριμμάτων κλπ
 • Όλα τα κρηπιδώματα θα εξοπλιστούν με δέστρες και ελαστικά παραβλήματα για την ασφάλεια των σκαφών
Κόστος κατασκευής: 5.500.000,00€