Βελτίωση και Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Τυρού


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Τυρός Δ. Νότιας Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας

Φορέας : τ. Δήμος Απόλλωνος

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2002 - 2003

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε το σχεδιασμό έργων για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών του αλιευτικού καταφυγίου Τυρού. Το αλιευτικό καταφύγιο Τυρού, μετά την κατασκευή των έργων καθίσταται ένα λειτουργικό και πλήρως εξοπλισμένο αλιευτικό καταφύγιο για την εξυπηρέτηση 110 αλιευτικών σκαφών μήκους έως 18,0m και ενός υδροπτερύγου για την εξυπηρέτηση των θαλασσίων συγκοινωνιών της περιοχής.
Ολοκληρωμένα στάδια:
 • Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ακτομηχανική μελέτη λαμβάνοντας υπόψη την βυθομετρία της θαλάσσιας περιοχής, τις ιδιαιτερότητες του κυματικού κλίματος της δυτικής ακτής του Αργολικού Κόλπου, τα τεχνικά προβλήματα των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και την διάβρωση της γειτονικής παραλίας του Τυρού.
 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
 • Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Περιγραφή έργων:
 • Επέκταση του προσήνεμου μώλου προς τα δυτικά σε μήκος 88,50m
 • Παραλιακά κρηπιδώματα, συνολικού μήκους περίπου 204,65m
 • Ράμπα ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών, πλάτους 9,0m
 • Υπήνεμος μώλος, μήκους περίπου 30,20m
 • Βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης, έμπροσθεν των παραλιακών κρηπιδωμάτων έως τα -3,50m
 • Λιμενολεκάνη, η οποία θα καταλαμβάνει συνολικά έκταση θαλάσσιας επιφάνειας 14.000m2
 • Εξοπλισμός κρηπιδωμάτων, με δέστρες και προσκρουστήρες για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών
 • Δίκτυα Η/Μ, παροχής ύδατος – ρεύματος και πυρόσβεσης
 • Χερσαία ζώνη, η οποία λιθοστρώνεται έως το όριο της υφιστάμενης παραλιακής οδού, η οποία ανακατασκευάζεται
Κόστος κατασκευής: 4.300.000,00€