Περιβαλλοντική μελέτη για τα έργα του Ιστιοπλοϊκού κέντρου Μαραθούπολης


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Μαραθούπολη Μεσσηνίας

Φορέας : Δήμος Γαργαλιάνων Ν. Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2004

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Με την διαδικασία εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών, διερευνώνται οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον πριν και μετά την κατασκευή των έργων για την εξυπηρέτηση 20 σκαφών. Στις μελέτες που εκπονήθηκαν διαπιστώνεται αν οι προτεινόμενες εργασίες είναι σύμφωνες με τις χωροταξικές και κοινωνικές απαιτήσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου, την ασφάλεια και με την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Περιγραφή έργων:
  • Προσήνεμος μώλος μήκους περίπου 90,0m
  • Παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους περίπου 60,0m
  • Ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών
  • Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης έκτασης περίπου 3,0στρεμμάτων
  • Δημιουργία λιμενολεκάνης έκτασης 12,50 στρεμμάτων με ωφέλιμο βάθος στα -2,50m
  • Κατασκευή εξοπλισμού εξυπηρέτησης σκαφών στα κρηπιδώματα
  • Κατασκευή δικτύων παροχής ύδατος, ρεύματος και ηλεκτροφωτισμού
Κόστος κατασκευής: 590.00,00€