Αποχέτευση και διάθεση ακαθάρτων και ομβρίων των Δ.Δ. Πεταλιδίου, Καλαμακίου και Ριζομύλου


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ν. Μεσσηνίας

Φορέας : Δήμος Πεταλιδίου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 12-2001 έως 07-2005

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε το σχεδιασμό δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, για την εξυπηρέτηση 3.000 περίπου μόνιμων κατοίκων και επιπλέον 5.000 εποχιακών κατοίκων των ανωτέρω παραθαλάσσιων και τουριστικών οικισμών του Δήμου Πεταλιδίου.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη υδραυλικών έργων
  • Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων

Σε συνεργασία με άλλα γραφεία:

  • Τοπογραφική αποτύπωση
  • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Περιβαλλοντικές μελέτες
Περιγραφή έργων:
  • Σχεδιασμός τριών εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων συνολικού μήκους 41,0Κm για την εξυπηρέτηση των οικισμών Καλαμάκι, Πεταλίδι και Ριζόμυλος
Κόστος κατασκευής: 18.430.000,00€