Παράκτια Έργα (Τοίχοι, Κυματοθραύστες, Προβολοι κ.λ.π.)


Mελέτη έργων προστασίας τοίχου αντιστήριξης παραλιακής οδού ακτής Κούνδουρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Αγ. Νικολάου και ανάπλαση της παραλίας έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος «ΕΡΜΗΣ ΑΕ»

Τοίχος αντιστήριξης έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» Κρήτη
  

Σελίδα: 1